Οι μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζονται με  την  έγκαιρη παρέμβαση, η οποία  μπορεί να μειώσει τις επιπτώσεις τους. Τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να αναπτύξουν τρόπους αντιμετώπισης της μειονεξίας τους. Η έγκαιρη λήψη βοήθειας αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας στο σχολείο και αργότερα στην ενήλικη ζωή.

Εάν οι μαθησιακές δυσκολίες παραμείνουν χωρίς αντιμετώπιση, ένα παιδί μπορεί να αρχίσει να αισθάνεται απογοητευμένο, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αυτοεκτίμηση και άλλα προβλήματα.

Οι ειδικοί μπορούν να βοηθήσουν ένα παιδί να αποκτήσει δεξιότητες, στηριζόμενο στις δυνάμεις του και ανακαλύπτοντας τρόπους για να αντισταθμίσει τις αδυναμίες του.

Οι παρεμβάσεις ποικίλλουν ανάλογα με τη φύση και την έκταση της μειονεξίας.

 

"Η εκπαίδευση ακόμα κι ενός μικρού παιδιού, δεν έχει στόχο να το προετοιμάσει για το σχολείο, αλλά για τη ζωή."-Μ. Μοντεσσόρι