Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση

Εκπαίδευση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ΣΜΕΑ ΔευτεροβάθμιαςΙ.  Ιδρύονται από το σχολικό έτος 2008 - 2009 Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής κατάΠεριφερειακές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις Δ.Ε. ως εξής: 

 

teaching in houseΣε εξαιρετικές περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητο το παιδί να δέχεται την εκπαίδευση στο σπίτι.

Οι  προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο τρόπος παροχής εκπαίδευσης στο σπίτι,  έχουν ως εξής:

Στοιχεία Ειδικής Αγωγής

Το Υπουργείο Παιδείας δημοσίευσε πίνακες με τις διευθύνσεις των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής της χώρας.