Ευρετήριο Άρθρου

 

Άλλες πιθανές διαταραχές

 

Η Δυσλεξία ή διαταραχή της Ανάγνωσης συχνά συνυπάρχει με την διαταραχή της Γραπτής Έκφρασης ή και την διαταραχή των Μαθηματικών.

Διαταραχή της Γραπτής Έκφρασης

Η διαταραχή αυτή χαρακτηρίζεται από ελαττωμένη ικανότητα του παιδιού να συνθέσει ένα γραπτό κείμενο. Η μειωμένη αυτή δεξιότητα του παιδιού εκφράζεται με λάθη γραμματικής ή τονισμού μέσα στις προτάσεις, κακή οργάνωση των παραγράφων, πολλά ορθογραφικά λάθη, πολύ κακό γράψιμο.

Διαταραχή των Μαθηματικών ή δυααριθμησία

Η διαταραχή αυτή χαρακτηρίζεται από ελαττωμένη ικανότητα του παιδιού για μαθηματικούς υπολογισμούς και πράξεις (π.χ. κατανόηση μαθηματικών όρων, πράξεων, εννοιών ή συμβόλων, αναγνώριση συμβόλων και ομαδοποίηση τους, ορθή αντιγραφή αριθμών, εκτέλεση συνεχόμενων πράξεων, συγκράτηση στη μνήμη των «κρατουμένων», εκμάθηση πολλαπλασιασμών κ.ά.).

Συμπτώματα

 

 

  • Δυσκολία στην εκτέλεση μαθηματικών πράξεων νοερά.
  • Δυσκολία συγκράτησης και ανάκλησης  των μαθηματικών εννοιών ή και αδυναμία κατανόησης μαθηματικών εννοιών.
  • Μπερδεύει τα σύμβολα των πράξεων
  • Δυσκολία στον προσανατολισμό, στον χώρο, χάνεται εύκολα, δυσκολία ανάγνωσης χαρτών και ρολογιού (με δείκτες) *.
  • Δυσκολία κατανόησης των αφηρημένων εννοιών  (του χρόνου, της κατεύθυνσης και της σειράς των  γεγονότων)-παρελθόν, μέλλον).
  • Γίνονται  λάθη με αριθμούς δηλ. παραλείψεις, αντιστροφές, και αντικαταστάσεις.*
  • Δυσκολία εκμάθησης μουσικών εννοιών, παρακολούθησης οδηγιών που απαιτούν μια λογική σειρά πράξεων (κανόνες παιγχνιδιών).
 • Δυνατότητα κατανόησης μαθηματικών εννοιών αλλά αδυναμία στην εκτέλεση των μαθηματικών πράξεων.
 • Δυσκολία στην απομνημόνευση και αυτόματη ανάκληση αριθμών ?προπαίδεια.

 

*Διαβάζοντας τα συμπτώματα της Δυσαριθμησίας γίνεται εύκολα κατανοητό πως υπάρχει μια αλληλοεπικάλυψη με κάποια από τα συμπτώματα της Δυσλεξίας