Αν και όχι πάντα, η Δυσπραξία συνυπάρχει συχνά με άλλες Μαθησιακές δυσκολίες, όπως την Δυσλεξία, την Δυσαριθμησία και με την Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-Υπερκινητικότητα,(ΔΕΠΥ). Τα συμπτώματα από αυτές τις δυσκολίες μπορεί να είναι όμοια με αυτά της Δυσπραξίας: και άσχετα αν υπάρχει αλληλοεπικάλυψη των δυσκολιών , η σοβαρότητα και ο βαθμός των δυσκολιών αυτών ποικίλουν ευρέως.

Άλλες κοινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με δυσπραξία
είναι η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η κατάθλιψη, τα προβλήματα με την νοητική υγεία και ακόμη τα συναισθηματικά και τα προβλήματα συμπεριφοράς.

Η αδυναμία στην κατανόηση, στην επεξεργασία πληροφοριών και την ακουστική κατανόηση μπορούν να συμβάλουν επιπλέον στις δυσκολίες που βιώνει ένα άτομο με δυσπραξία.

 

Ποιες στρατηγικές μπορούν να βοηθήσουν ένα άτομο με Δυσπραξία;


Δεν υπάρχει αποτελεσματική αντιμετώπιση της δυσπραξίας, αλλά η πρώιμη παρέμβαση μπορεί να βοηθήσει το άτομο να συναλλάσεται με τις δυσκολίες του. Ανάλογα βέβαια με την σοβαρότητα του προβλήματος, η συνεργασία με ειδικούς του λόγου και φυσιοθεραπευτές μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ικανότητα του ατόμου, ώστε να λειτουργεί με επιτυχία.
Αρχίζοντας σε μια νεαρή ηλικία, είναι ζωτικής σημασίας το ότι οι γονείς είναι υπομονετικοί με τα παιδιά τους και τα ενθαρρύνουν. Είναι πολύ απογοητευτικό να έχεις δυσκολία στην επικοινωνία ή στην μετακίνηση. Ένας γονέας μπορεί να απαλύνει αυτή την απογοήτευση προσφέροντας βοήθεια και υποστήριξη στο ξεπέρασμα των δυσκολιών.

Όλα τα άτομα με δυσπραξία χρειάζονται βοήθεια και εξάσκηση σε απλά έργα και ωφελούνται από την μέθοδο «βήμα- βήμα» (step-by-step) προχωρώντας σε περισσότερο περίπλοκα έργα.
Προτρέποντας σε εύκολες φυσικές δραστηριότητες οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της συνεργασίας είναι δυνατό να αυξηθεί η αυτοπεποίθηση. Ακόμη είναι σημαντικό, το άτομο να ενθαρρύνεται, προς την κατεύθυνση της δημιουργίας φιλικών σχέσεων ώστε να διευρυνθεί η εμπειρία του και να κατανοεί τις κοινωνικές σχέσεις.

"Όταν τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη φύση, αποκαλύπτουν τη δύναμή τους."-Μ. Μοντεσσόρι