Πως η συμπεριφορά των γονέων μπορεί να καθορίσει τη ψυχολογική εξέλιξη του παιδιού ;

Ποιά είναι τα σημεία εκείνα που καθορίζουν την ποιότητα στην αλληλεπίδραση παιδιού-γονέα και τι περιμένει το ίδιο το παιδί από τους « σημαντικούς άλλους της ζωής του » ;

 

 

??.Ο γονεϊκός ρόλος είναι « τέχνη » και αυτό που μπορεί ο κάθε γονέας να προσφέρει στα παιδιά του είναι « Αγάπη και Κανόνες » !......

Το κείμενο ανήκει στις αγαπητές φίλες και συναδέρφους, κ.Πίγκα Κωνσταντίνα, Κοινωνική λειτουργό και στην κ. Ρεϊζοπούλου Ιωάννα, Ψυχολόγο στο Α΄ΚΕΔΔΥ Θεσσαλονίκης, τις οποίες ευχαριστούμε για την ευγενική παραχώρηση.

 Διαβάστε ολόκληρη την καταπληκτική αυτή εργασία:

Το "ναι" και το "οχι" στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών!