Άλλες πληροφορίες:

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, χρησιμοποιήστε το infopapakifocusonchild.gr

"Το παιδί είναι μαζί ελπίδα και υπόσχεση για την ανθρωπότητα."-Μ. Μοντεσσόρι