Εκτεταμένες διαταραχές της ανάπτυξης

Εκτεταμένες Διαταραχές της Ανάπτυξης


Στις Εκτεταμένες Διαταραχές της Ανάπτυξης περιλαμβάνονται:

η Αυτιστική Διαταραχή,

το σύνδρομο Asperger,

η Διαταραχή Rett,

η Αποδιοργανωτική Διαταραχή της Παιδικής Ηλικίας και

η Βαριά Εκτεταμένη Διαταραχή της Ανάπτυξης μη Προσδιοριζόμενη αλλιώς.

Oι διαταραχές αυτές χαρακτηρίζονται από σοβαρά και εκτεταμένa ααναπτυξιακά προβλήματα, που αφορούν διάφορους τομείς της ανάπτυξης. Ετσι, το άτομο με κάποια από αυτές τις διαταραχές μπορεί να παρουσιάζει έντονα μειωμέ­νη ικανότητα για διαπροσωπική ανταπόκριση, για συναισθηματική αμοιβαιότητα ή για επικοινωνία, να εμφανίζει στερεότυπη συμπεριφορά και στερεότυπα ενδια­φέροντα. Πολύ συχνά η Διανοητική Καθυστέρηση, είναι παρούσα και εμφανής από τα πρώτα χρόνια της ζωής και μολονότι δεν έχει ανακαλυφθεί μέχρι στιγμής η αιτία, ωστόσο πολλά ευρήματα καταλήγουν πως πρόκειται για εγκεφαλική παθοφυσιολογία.

Δεν υπάρχουν άρθρα σε αυτήν την Κατηγορία. Ωστόσο, εάν εμφανίζονται υποκατηγορίες σε αυτήν τη σελίδα, μπορεί να περιέχουν άρθρα.

Υποκατηγορίες

"Το να αφήνεις το παιδί να κάνει ό,τι θέλει όταν ακόμα δεν έχει αναπτύξει δυνάμεις ελέγχου είναι σαν να προδίδεις την ιδέα της ελευθερίας."-Μ. Μοντεσσόρι