Η Διεθνής Ένωση Σχολικών Ψυχολόγων ISPA, με αφορμή το Διεθνές έτος του παιδιού το 1979, πρότεινε και υιοθέτησε την Διακήρυξη των Ψυχολογικών δικαιωμάτων του παιδιού. Η « Τριάδα των Ψυχολογικών Δικαιωμάτων» αποτελείται από τρεις βασικές κατηγορίες δικαιωμάτων που έχουν σημασία από Ψυχολογική σκοπιά και που είναι θεμελιώδη για την ποιότητα ζωής και την πλήρη , ομαλή ανάπτυξη του παιδιού:

1.Κάθε παιδί έχει Δικαίωμα Στοργής και Προστασίας
1.1 Δικαίωμα να έχει αγάπη, στοργή και κατανόηση
1.2 Δικαίωμα να ζει σε περιβάλλον ελεύθερο από κινδύνους ψυχικού ή σωματικού τραύματος ή κακοποίησης
1.3 Δικαίωμα να έχει προστασία , στήριξη και συνηγορία

2.Κάθε παιδί έχει Δικαίωμα Προσωπικής, Πνευματικής και Κοινωνικής ανάπτυξης
2.1 Δικαίωμα προσωπικής ταυτότητας και ανεξαρτησίας και ελευθερία να εκδηλωθεί σε αυτούς τους τομείς.
2.2 Δικαίωμα ευκαιριών πνευματικής και ηθικής ανάπτυξης
2.3 Δικαίωμα να έχει ικανοποιητικές διαπροσωπικές σχέσεις και να είναι υπεύθυνο μέλος σε ομάδες

3.Κάθε παιδί έχει Δικαίωμα Εκπαίδευσης και Παιχνιδιού
3.1 Δικαίωμα σχολικής, τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και να έχει όλους τους αναγκαίους κατάλληλους πόρους και ιδιαίτερα μέσα .
3.2 Δικαίωμα για πλήρεις ευκαιρίες για παιχνίδι, ψυχαγωγία, και δραστηριότητες με βάση τις επιθυμίες και τα όνειρα του.
3.3 Δικαίωμα να έχει άριστες συνθήκες σωματικής και ψυχικής ανάπτυξης και εμψύχωσης και ενδυνάμωσης του σε αυτούς τους τομείς