Άλλες πληροφορίες:

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, χρησιμοποιήστε το infopapakifocusonchild.gr

"Ο στόχος της εκπαίδευσης στη νεαρή παιδική ηλικία θα πρέπει να είναι να ενεργοποιήσει τη φυσική επιθυμία του παιδιού να μάθει."-Μ. Μοντεσσόρι