Μαθησιακές δυσκολίες

ΟΙ ΠΙΟ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΟΙ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Σουζάνα Παντελιάδου, Αντωνία Πατσιοδήμου, Γιώργος Μπότσας.

  • Οι Μαθησιακές Δυσκολίες δεν αποτελούν πραγματική ειδική εκπαιδευτική ανάγκη.

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι πραγματικές και δεν αποτελούν δημιούργημα των επιστημόνων. Η πρόσφατη έρευνα καταδεικνύει νευρολογικής φύσης διαφορές τόσο στη δομή όσο και στη λειτουργία του εγκεφάλου.

  • Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες έχουν χαμηλή νοημοσύνη.

Οι μαθητές με Μ.Δ. έχουν φυσιολογικό νοητικό επίπεδο. Κάποιοι ίσως έχουν υψηλό δείκτη νοημοσύνη και άλλοι απλά βρίσκονται στο κατώτερο όριο του φυσιολογικού.

  • Οι μαθητές με Μ.Δ. δεν μπορούν να μάθουν.

Οι μαθητές με Μ.Δ. μπορούν να μάθουν και να προχωρήσουν σε ακαδημαϊκές σπουδές. Απαιτείται όμως να παρακάμψουν τις δυσκολίες τους με εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας και αξιολόγησης που τους επιτρέπουν να προσεγγίσουν τη γνώση και να επιδείξουν την πρόοδό τους.

  • Οι Μ.Δ. είναι αποτέλεσμα της ανεπαρκούς διδασκαλίας.

Οι Μ.Δ. δεν δημιουργούνται από την ακατάλληλη διδασκαλία. Η ακατάλληλη διδασκαλία μπορεί απλά να επιδεινώσει το πρόβλημα, ενώ η κατάλληλη προσαρμογή μπορεί να διευκολύνει τη μάθηση και τη μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε μαθητή.

  • Οι μαθητές με Μ.Δ. είναι απλά τεμπέληδες.

Οι Μαθητές με Μ.Δ. χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να εκτελέσουν τις εργασίες τους και συχνά δεν τις ολοκληρώνουν. Αυτό μπορεί να μοιάζει με τεμπελιά αλλά δεν είναι. Οι λόγου που συμπεριφέρονται με αυτό τον τρόπο σχετίζονται με την αναντιστοιχία που υπάρχει μεταξύ των δυνατοτήτων τους και του δείκτη δυσκολίας του έργου που τους έχει ανατεθεί, καθώς και στη συσσωρευμένη αποτυχία που ΄χουν βιώσει στο σχολείο.

  • Οι μαθητές με Μ.Δ. αντιμετωπίζουν πρόβλημα μόνο στα μαθήματα του σχολείου.

Τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα αναδεικνύουν την ύπαρξη σημαντικών κοινωνικο-συναισθηματικών προβλημάτων στους μαθητές με Μ.Δ. Τα προβλήματα αυτά μπορεί να προκαλούνται από τη συνεχή αποτυχία είτε από τις δυσκολίες στις γνωστικές λειτουργίες

  • Οι Μ.Δ. ξεπερνιούνται με τον καιρό.

Οι Μ.Δ. δεν εξαφανίζονται με την πάροδο του χρόνου. Απλά εμφανίζονται με διαφορετικό τρόπο και ένταση σε κάθε ηλικία (φωναχτή ανάγνωση στη σχολική ηλικία, προβλήματα απομνημόνευσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

  • ΟΙ Μ.Δ. θεραπεύονται.

Οι Μ.Δ. αποτελούν διαρκή και μόνιμη συνθήκη, η οποία βελτιώνεται εξαιρετικά δύσκολα. Αυτή ακριβώς η εξαιρετική δυσκολία βελτίωσης αποτελεί και διαγνωστικό χαρακτηριστικό. Οι διάφοροι μέθοδοι θεραπείας που έχουν εμφανιστεί στην επικαιρότητα στερούνται κάθε ερευνητικής τεκμηρίωσης

Οι μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζονται με  την  έγκαιρη παρέμβαση, η οποία  μπορεί να μειώσει τις επιπτώσεις τους. Τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να αναπτύξουν τρόπους αντιμετώπισης της μειονεξίας τους. Η έγκαιρη λήψη βοήθειας αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας στο σχολείο και αργότερα στην ενήλικη ζωή.

Εάν οι μαθησιακές δυσκολίες παραμείνουν χωρίς αντιμετώπιση, ένα παιδί μπορεί να αρχίσει να αισθάνεται απογοητευμένο, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αυτοεκτίμηση και άλλα προβλήματα.

Οι ειδικοί μπορούν να βοηθήσουν ένα παιδί να αποκτήσει δεξιότητες, στηριζόμενο στις δυνάμεις του και ανακαλύπτοντας τρόπους για να αντισταθμίσει τις αδυναμίες του.

Οι παρεμβάσεις ποικίλλουν ανάλογα με τη φύση και την έκταση της μειονεξίας.

 

Τι είναι Μαθησιακές Δυσκολίες:

Oι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι διαταραχές που έχουν επιπτώσεις στην ικανότητα για χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου, στην ικανότητα για μαθηματικούς υπολογισμούς, στις συντονισμένες κινήσεις και στην διατήρηση της προσοχής. Μολονότι οι Μαθησιακές Δυσκολίες παρουσιάζονται σε πολύ νεαρή ηλικία, οι διαταραχές αυτές συνήθως δεν αναγνωρίζονται μέχρι το παιδί να φτάσει στην σχολική ηλικία.

learning with mom

Μερικοί ψυχολόγοι συζητούν πως η δυνατότητα της μη χρησιμοποίησης περαιτέρω των τεστ νοημοσύνης για τον προσδιορισμό των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, δεν θα επηρεάσει μόνο τους μαθητές με χαμηλές επιδόσεις. Οι αλλαγές αυτές θα είχαν ως αποτέλεσμα να αποτυγχάνετε στα σχολεία ο προσδιορισμός ενός δύσκολου στην διάγνωση πληθυσμού: οι χαρισματικοί μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

Υποκατηγορίες

"Ο στόχος της εκπαίδευσης στη νεαρή παιδική ηλικία θα πρέπει να είναι να ενεργοποιήσει τη φυσική επιθυμία του παιδιού να μάθει."-Μ. Μοντεσσόρι