Στοιχεία Ειδικής Αγωγής

Το Υπουργείο Παιδείας δημοσίευσε πίνακες με τις διευθύνσεις των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής της χώρας.

Στα Downloads και στην κατηγορία Στοιχεία Ειδικής Αγωγής θα βρείτε τα σχετικά αρχεία με τους πίνακες που αφορούν τα παρακάτω:


Σχολικές μονάδες και τμήματα ένταξης Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.


Σχολικές μονάδες και τμήματα ένταξης Ειδικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.


Πίνακας των ΤΕΕ ειδικής αγωγής.


Πίνακας ΕΕΕΕΚ.


Πίνακες διευθύνσεων και τηλ. των ΚΔΑΥ της χώρας.

"Όταν τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τη φύση, αποκαλύπτουν τη δύναμή τους."-Μ. Μοντεσσόρι