"Θα ήθελα να ρωτήσω, αν κάποιος που έκανε το τεστ Παυλίδη, και έκανε κανονικά τις επισκέψεις, αν είδε κάποιο αποτέλεσμα, έστω και μετά από χρόνια".

 Απαντήστε μας κλικ εδώ

"Ο στόχος της εκπαίδευσης στη νεαρή παιδική ηλικία θα πρέπει να είναι να ενεργοποιήσει τη φυσική επιθυμία του παιδιού να μάθει."-Μ. Μοντεσσόρι