Ευρετήριο Άρθρου

Προσαρμογή διδακτικών στόχων-Σχολείο για όλους!

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

ΤΣΟΥΜΠΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ, Med

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

 

Ένας παππούς περπατούσε με τον εγγονό του στην παραλία. Ο μικρός σήκωνε κάθε αστερία που συναντούσε και τον έριχνε στην θάλασσα. Ο παππούς ρώτησε τον εγγονό του γιατί το κάνει αυτό, και το παιδί είπε: «Μα αν τους αφήσω εδώ θα ξεραθούν και θα ψοφήσουν. Τους σώζω τη ζωή έτσι.»
Ο παππούς είπε: « Η παραλία είναι ατελείωτη και υπάρχουν εκατομμύρια αστερίες. Αυτό που κάνεις δεν έχει καμιά σημασία».
Το παιδί κοίταξε τον αστερία στο χέρι του, τον πέταξε στο νερό και απάντησε: «Έχει σημασία γι? αυτόν όμως».
Κείμενο:
Gimmot

Στόχος του σχολείου δεν είναι να μάθουν όλοι το ίδιο, αλλά να μπορούν όλοι να δουλεύουν σε βάθος και να οικοδομούν τη σκέψη τους. Να μη νιώθει κανείς αποτυχημένος, ούτε στο περιθώριο.

Οι παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας όπως έχει αποδειχθεί αδυνατούν να καλύψουν το σύνολο των μαθητών που φοιτούν στην τάξη, με αποτέλεσμα η ανάγκη για διαφοροποίηση της διδασκαλίας να γίνεται όλο και περισσότερο αισθητή. Πολλοί μαθητές είτε γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις δοκιμασίες των εγχειριδίων (μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες),  είτε γιατί χάνουν γρήγορα το ενδιαφέρον τους (χαρισματικοί μαθητές), στρέφονται σε άλλες δραστηριότητες την ώρα του μαθήματος με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζονται αμελείς, τεμπέληδες, ταραξίες, αδιάφοροι. Είναι ευθύνη όμως του κάθε ΔΑΣΚΑΛΟΥ να κερδίσει το ενδιαφέρον των μαθητών του, να κάνει το μάθημά του ενδιαφέρον και ικανό να ανταποκρίνεται στα κίνητρα του συνόλου των μαθητών του.

Ο εκπαιδευτικός οφείλει:
Να αναγνωρίσει την ιδιαιτερότητα στην ικανότητα μάθησης του κάθε παιδιού.
Να μιλήσει με ειλικρίνεια στους μαθητές και τους γονείς, να υποστηρίξει την οικογένεια και να την αναμείξει στην μαθησιακή διαδικασία.
Να ενισχύσει όσο μπορεί την θετική αυτοεικόνα του παιδιού.
Να επιμορφωθεί για την διαφορετικότητα στην μάθηση.
Να γίνει περισσότερο ευέλικτος, διαφοροποιώντας τους τρόπους μάθησης, τις κατ? οίκον εργασίες, το εκπαιδευτικό υλικό, τα κείμενα, τα διαγωνίσματα.
Να ενθαρρύνει και να υποστηρίζει την εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής από το σχολείο στις διαφορές μάθησης, τη διάγνωση και την πρώιμη παρέμβαση.
Να διαφοροποιεί τη διδασκαλία ώστε να αναγνωρίζονται και να ικανοποιούνται οι ανάγκες του κάθε παιδιού.
Να παρέχει ευκαιρίες μάθησης, ώστε αυτή να έχει ενδιαφέρον και σκοπό.

Ο εκπαιδευτικός που διαφοροποιεί την διδασκαλία του, υποστηρίζει ενεργά την μάθηση όλων των μαθητών γιατί:
Αυξάνονται οι προσδοκίες
Η διδασκαλία παύει να είναι στενή και καθοδηγητική
Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές, όχι μόνο στο μέσο όρο

Οι περισσότερες διεθνείς επιστημονικές έρευνες συγκλίνουν πως οι βασικότερες αρχές που ενσωματώνουν επιτυχώς το σύνολο των μαθητών στο πλαίσιο της κανονικής τάξης είναι οι αρχές της συμμετοχικής εκπαίδευσης, επίκεντρο της οποίας είναι η ανάληψη από τη μεριά των μαθητών όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ευθύνης για την δική τους μάθηση:

"Ποτέ μη βοηθάτε ένα παιδί σε μια εργασία που νοιώθει ότι μπορεί να την καταφέρει μόνο του."-Μ. Μοντεσσόρι